DokumentationTelehantering är ett av landets ledande företag då det gäller dokumentation av teletekniska anläggningar. Vår sex man starka dokumentationsavdelning projekterar, dokumenterar, utför installations-samt orienteringsritningar till en komplett registrerad anläggning. Detta utför vi framför allt i vår egen utvecklade programvara .

Varför dokumentera?

Vid kompletteringar eller service leder eftersatt eller obefintlig dokumentation till längre driftavbrott än nödvändigt och därmed höga kostnader. Kostnader som stiger under hela anläggningens livslängd. Detta kan du eliminera med hjälp av en utförlig dokumentation.

Vill ni ha färre besiktningsanmärkningar angående den tekniska dokumentationen så vänd er till oss. Vi utför komplett dokumentation och levererar underlag för provningsprotokoll så att besiktningsmannen blir nöjd.

Vi kan hjälpa er att:

  • Projektera och dokumentera såväl bygghandling som relationshandling.
  • Lägga över befintlig dokumentation i datormiljö.
  • Se till att löpande revideringar förs in i er befintliga dokumentation.
Vi arbetar med telETT eller de programvaror som ni önskar.
telETT är ett grafiskt program för registrering och dokumentation av teleanläggningar. Systemet är utvecklat av teletekniker för teletekniker. Grundtanken bakom telETT har varit att förenkla arbetet med teleregistrering. Med telETT har vi lyckats uppnå det målet och få mycket annat på köpet. Systemet är så lättarbetat att vi har anledning att stå för det faktum att du med telETT sparar 50 procent av din tid för registrering av teleanläggningar.