Installation

Telehanterings installationsavdelningar med ca 50 välutbildade teletekniker utför entreprenader i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västra Götaland, Östersund och Sundsvall. Vi utför installationer från grunden till fullt driftklara anläggningar. Vi inriktar oss framför allt mot stat, kommun, landsting, offentlig förvaltning samt företag. Inga anläggningar eller uppdrag är för små eller för stora för oss.

Telehantering har mångårig erfarenhet och stort kunnande inom: 

Säkerhet

Skydd av person och byggnad för er trygghet och säkerhet.
Telehantering är av SBSC certifierad anläggarfirma för inbrottslarm, brandlarm och CCTV samt av polismyndigheten godkänd larminstallatör.

Tele

Antenn, bild, ljud, telefoni samt tid-och manöveranläggningar.
Telehantering är även CANT-auktoriserade, antenn och kabel-TV (BMF2).

Data

Kompletta nätverkslösningar från fiber till uttag.
Telehantering är certifierade för ett flertal datanät.

Passageanläggning

Fabriksoberoende skräddarsydda lösningar anpassade för just ert behov.

Totalintegrerade anläggningar

Anläggningar såsom inbrott, passage, CCTV i samma system anpassat efter era önskemål.