Service

Telehanterings serviceavdelning består av kunniga och erfarna tekniker som är redo att dygnet runt hjälpa er när ni behöver support.

Erfarna tekniker tillgängliga dygnet runt

Vi strävar alltid efter att bygga upp en långsiktig relation med våra kunder, vilket har resulterat i en stor kundbas. Många av dessa kunder har sedan länge serviceavtal med underhållsprogram för sina anläggningar. Av den anledningen erbjuder vi en serviceorganisation med välutbildad och kompetent personal.

Regelbunden och kvalificerad service

Förebyggande service genom avtal ger maximal säkerhet och optimal ekonomi. Utan effektivt underhåll kommer även den bästa utrustning att försämras med tiden.

Om Ni skall kunna lita på att Er anläggning kan rädda liv och säkra egendom, oavsett om det handlar om att detektera en begynnande brand eller ett intrångsförsök, måste Ni vara säker på att anläggningen fungerar som avsett. Detta uppnås säkrats genom regelbundna revisioner utförda av kvalificerade servicetekniker.

Serviceavtal

Vi erbjuder kundanpassade serviceavtal på flera nivåer. Med ett serviceavtal minimerar Ni risken för fel och avbrott i säkerhetssystemet genom återkommande funktionskontroller.
Våra olika nivåer för serviceavtal är:

Mervärde med serviceavtal

Med serviceavtal får Ni som kund alltid prioriterad (avtalad) inställelsetid med personlig service samt en lägre timkostnad för servicetekniker. Med grundservice kan Ni avtala om genomgång av anläggningen (revision) med önskade intervall. Med fullserviceavtal undviker Ni överraskande kostnader. Med jourservice erhåller Ni assistans och hjälp dygnet runt på årets alla dagar. 

När vi erbjuder ett serviceavtal strävar vi alltid efter att erbjuda det som passar bäst för varje kunds behov. Det är dock alltid Ni som kund som avgör vad Ni verkligen behöver.

Tveka inte att kontakta oss och diskutera ett serviceavtal.

Vill du ha en offert på ett serviceavtal?

Klicka på knappen nedan för att göra en offertförfrågan. Du kan även ringa eller maila oss om du har övriga frågor gällande serviceavtal. 

Vill du beställa våra produkter?

Telehantering har ett antal olika produkter som ni kan beställa direkt via vår hemsida. Gå in på vår produktsida och få en översikt över vårt sortiment.