Integritetspolicy

Kontaktpersoner hos företagskunder

Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att du som kontaktperson till Telehantering ska få information om hur Telehantering i Stockholm AB, Telehantering i Göteborg AB, Telehantering i Östersund AB, Telehantering i Malmö AB, nedan kallad (”Telehantering”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Telehantering är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från kontaktpersoner hos företagskunder som köper produkter via Telehanterings webbsida eller gör en felanmälan på webbsidan, köper Telehanterings produkter eller tjänster via andra kanaler som e-post eller telefon samt via förfrågningsunderlag och beställning vid anbud samt dig som kontaktar Telehantering ang. lediga tjänster. Nedan finner du Telehanterings kontaktuppgifter: Telehantering i Stockholm AB (556371-7882) Telehantering i Göteborg AB (556965-0822) Telehantering i Östersund AB (556888-4190) Telehantering i Malmö AB (559329-9687) Bisittargatan 24 129 44 Hägersten Sverige +46-8-514 942 00 Vid frågor om Telehanterings behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom att skicka e-post till, gdpr@telehantering.se

Typer av personuppgifter som behandlas

Telehantering behandlar följande information om dig som kontaktperson:
– Namn
– Företagets adress
– Telefonnummer
– Mejladresser
– Personnummer för enskilda näringsidkare
– Köphistorik
– Samtalshistorik

Vänligen notera att uppgifter kring köphistorik i förhållande till kontaktperson hos företagskunder är kopplade till företagskunden och inte till dig som kontaktperson.

Uppdaterad den 2024-02-05 vers. 0002