Kopplingsdosa TH-D24

Denna kopplingsdosa är framförallt avsedd för dörrmiljöer i passersystem. Dosan har inbyggt serie och slutmotstånd samt en glassäkring på 1A. Motstånden i dosan är valbara. Kapslingen är av vit kulör, kan även beställas i valfri kulör men då med en leveranstid på ca 4 veckor. Se produktblad samt typschema för ytterligare information.