Kopplingsdosa TH-S24

Kopplingsdosan TH-S24 är avsedd för alla typer
av larm- och passersystem, men kan även
användas inom de flesta områden av svagström.
Dosan har fyra plintar med sex skruvar vardera,
varav två skruvar hanterar sabotagekontakten.
TH-S24 har flera användningsområden, bland
andra: inkoppling av glaskrossdetektorer,
magnetkontakter och elektriska lås. Dosan kan
även användas för att exempelvis skarva en kabel.
TH-S24 har en sabotagekontakt mot locket.

Se produktblad